Oferta

PUBLIC AFFAIRS

Nasze działania pozwalają na efektywne przewidywanie zmian instytucjonalnych i prawnych w otoczeniu danego projektu oraz wychodzenie im naprzeciw, a nie tylko reagowanie na nie. Zapewniamy profesjonalny monitoring legislacyjny, analizę sytuacji prawnej i politycznej, co w połączeniu ze znajomością zasad funkcjonowania otoczenia zewnętrznego oraz zdolnościami koncyliacyjnymi, daje naszym Klientom gwarancję osiągnięcia zamierzonych celów. Przy prowadzeniu projektów PA kierujemy się konsekwencją w działaniu, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów etycznych.  

PUBLIC RELATIONS

Profesjonalnie kreujemy wizerunek oraz opracowujemy strategię budowania pozytywnych i trwałych relacji naszych Klientów z otoczeniem zewnętrznym. Wykorzystujemy przy tym najskuteczniejsze metody komunikacji nastawione na osiąganie zamierzonych celów.

DORADZTWO STRATEGICZNE

Rozumiane jako formułowanie i realizacja strategii w oparciu o nieszablonowe, indywidualnie dobrane rozwiązania. Doradzamy w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz dbamy o spójność planowanych działań, z pełnym wykorzystaniem potencjału naszych Klientów i uwzględnieniem zmieniających się okoliczności środowiska zewnętrznego.

MEDIA RELATIONS

Traktowane jako jedno z kluczowych narzędzi gwarantujących dotarcie do grup docelowych naszych Klientów, z uprzednią szczegółową analizą kanałów umożliwiających komunikację z dedykowanym odbiorcą.  Budujemy trwałe relacje z przedstawicielami mediów, opartych na transparentnym i rzetelnym przekazie.

ANALITYKA DANYCH

Tworzymy analizy eksperckie o charakterze branżowym i społecznym, w zależności od potrzeb Klientów, będące drogowskazem przy podejmowaniu decyzji co do dalszego wytyczania kierunków rozwoju. Niezależne ekspertyzy poprzedzamy każdorazowo szerokimi konsultacjami w środowisku leżącym w kręgu zainteresowań naszych Klientów.

SOCIAL MEDIA

Budujemy strategię komunikacji w mediach społecznościowych. Wykorzystujemy rozwiązania jakie daje Internet, w celu kreowania pożądanego wizerunku Klientów, poprzez tworzenie angażujących kampanii informacyjnych i wizerunkowych na portalach społecznościowych.