Kontrola NIK wykryła kolejne nieprawidłowości. Polskie szpitale nie zapewniają prawa do intymności i godności

Opublikowane przez gk2018ks w dniu

Najwyższa Izba Kontroli  skontrolowała, czy warunki, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w szpitalach zapewniają ochronę prawa pacjenta do prywatności. Kontroli poddano 12 szpitali, a warunki pobytu w większości z nich utrudniały lub wręcz uniemożliwiały zapewnienie pacjentom prawa do intymności.

Powodem była przestarzała infrastruktura i większa liczba hospitalizowanych niż pozwalały na to warunki. Pacjentów umieszczano na salach wieloosobowych, gdzie w obecności innych chorych przeprowadzano wywiady lekarskie i zabiegi (często bez użycia parawanów).

Jak zaznacza NIK, poszanowanie prawa pacjenta do intymności wiąże się również z zapewnieniem mu przez szpital odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych. Tu również były nieprawidłowości.

Kolejnym problemem były niezabezpieczone gabinety zabiegowe. Do pomieszczenia w każdej chwili mogły wejść osoby do tego nieuprawnione. Brakowało również jakiejkolwiek informacji o wykonywanym badaniu.

Dodatkowo w prawo do prywatności ingeruje coraz częściej stosowany w szpitalach monitoring. Kamery umieszczano nawet w pomieszczeniach, w których przepisy nie przewidują ich obecności, np. w salach zabiegowych, izolatkach, gabinetach rezonansu magnetycznego oraz w punktach rejestracji pacjentów. W dwóch szpitalach, oprócz czynnych kamer, umieszczono ich atrapy, co mogło wzbudzać u pacjentów poczucie ingerencji w ich sferę prywatności, a także powodować błędne poczucie bezpieczeństwa.

Prywatność pacjentów narusza również personel medyczny. Oprócz przeprowadzania wywiadów lekarskich i zabiegów oraz udzielania informacji w obecności innych pacjentów wskazano również  na problem nietaktownego, lekceważącego bądź aroganckiego zachowania się lekarzy.

W wnioskach z kontroli NIK czytamy, że  warunki hospitalizacji pacjentów w szpitalach o przestarzałej infrastrukturze, a także niewłaściwe zachowanie personelu nie pozwalają na pełną realizację ich prawa do intymności i godności, zagwarantowanego w ustawie o prawach pacjenta.