RODO ważne zmiany z zakresie danych osobowych

Opublikowane przez gk2018ks w dniu

Od 25 maja we wszystkich krajach UE obowiązują takie same zasady ochrony danych osobowych. RODO – czyli unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych dotyczy wszystkich firm, które w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe. Od tej pory nie tylko tzw. dane strukturalne, znajdujących się przeróżnych w bazach, ale również niestrukturalne, rozsiane po całej masie nośników – od poczty internetowej każdego pracownika poprzez serwery, po zewnętrzne dyski i urządzenia mobilne, na których odkładane są też dane osobowe – muszą być pod ścisłą kontrolą. RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych oraz nakłada na nie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, tak by podczas przetwarza danych osobowych nie doszło do nieprawidłowości.

„RODO nie będzie żadną rewolucją, jeśli nie dokona się ona w naszych głowach, jeśli nie zajdzie rewolucja w świadomości, jeśli nie zdamy sobie sprawy, nie nabierzemy przekonania, że prywatność jest wartością, którą należy chronić, że ochrona danych osobowych dotyczy nas wszystkich i wszyscy musimy o to dbać” – mówi Jakub Płodzich, ekspert w Departamencie Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

Należy podkreślić, że RODO to przede wszystkim reforma proobywatelska, która daje nam wszystkim szereg nowych praw. Ma zabezpieczyć nie tylko przed hakerami, ale choćby przed spamem i niechcianymi kontaktami ze strony  telemarketerów.

Nieprzestrzeganie nowych przepisów wiązać się będzie z nałożeniem gigantycznych kar  – od 10 do 20 mln euro albo od 2 do 4 procent całkowitego  obrotu.