Zmiany w składzie Krajowej Rady ds. Onkologii

Opublikowane przez gk2018ks w dniu

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii, dokonane zostały zmiany personalne członków Rady.

Do składu Rady dołączyli: Elżbieta Borowiec-Domka, prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, prof. dr hab. med. Andrzej Marszałek, dr hab. med. Andrzej Nowakowski, prof. dr hab. Jan Styczyński, prof. dr hab. Jerzy Walecki. Jednocześnie decyzją Ministra Zdrowia w Radzie nie zasiądą już: prof. Jerzy Kowalczyk, prof. dr hab. Anna Nasierowska-Guttmejer oraz prof. dr hab. Dariusz Wołowiec.

Przewodniczącym w dalszym ciągu pozostaje prof. Maciej Krzakowski- jego zastępcą wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala.

Krajowa Rada ds. Onkologii powołana w lutym 2015 r. jest organem opiniodawczo- doradczym. Jej głównym zadaniem jest opracowanie projektu Narodowego Programu Chorób Nowotworowych na okres 2016–2024.

Źródło: http://dziennikmz.mz.gov.pl